حذف محدودیت اپلود در وردپرس

1- ابتدا وارد سی پنل می شویم

2- سربرگ software و به دنبال گزینه Select PHP version می گردیم

3- پس از وارد شدن به Select PHP version وارد سربرگ (گزینه ها یا Options) می شویم

4- صفحه را اسکرول کرده و به دنبال گزینه upload_max_filesize می گردیم   و حجم آن را افزایش می دهیم

 

5- سپس دنبال گزینه post_max_size را در همان صفحه  پیدا میکنیم ، حجم آن را افزایش می دهیم

تبریک محدودیت آپلود وردپرس شما برداشته شد

خسته نباشید